หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

Education

 • Program training
  • Resident/ fellowship training
  • Medical student
  • Elective
 • Publication
  • Research/journal/publication งานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์
  • Book ตำราวิชาการ

ป้องกันตัวจากมะเร็งต่อมลูกหมาก

Lights

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (Oncologic Urology Center)

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ เป็นสาขาย่อยในหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็งอวัยวะในระบบปัสสาวะและอวัยวะหลังช่องท้อง อันได้แก่ ต่อมหมวกไต ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ อัณฑะ และอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

Lights

ศูนย์ศัลยกรรมระบบปัสสาวะเด็ก (Pediatric Urology Center)

สำหรับผู้ป่วยเด็ก มีพยาธิสภาพของระบบปัสสาวะมากมาย โดยที่พบได้บ่อย เช่น ท่อปัสสาวะเปิดต่ำ (Hypospadias) , ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับ(Vesicoureteral reflux) , ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary tract infection) และ กรวยไตตีบตัน (Ureteropelvic junction obstruction) เป็นต้น

Lights

ศูนย์สุขภาพชาย (Men Health Center)

ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาทุกเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย

Lights

ศูนย์​การรักษานิ่วในระบบปัสสาวะ

การรักษานิ่วในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ศูนย์สามารถทำการรักษาเกี่ยวกับนิ่วได้ทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น การรักษาโดยการใช้เครื่องสลายนิ่ว การรักษาโดยการผ่าตัด และการรักษาโดยการส่องกล้อง เป็นต้น

Lights

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (Program Training)

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ที่ได้รับรองจากทางแพทยสภาและสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย โดยใน 9 เดือนแรกจะศึกษาในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้านจะได้การเพิ่มพูนทักษะด้านการศึกษาทางคลินิก งานวิจัย การออกตรวจผู้ป่วยนอก การตรวจผู้ป่วยใน การตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน และการผ่าตัดระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร

หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร:02-763-9300 , 0-2354-7600-28

ติดต่อเรา