การศึกษา / Education

Program training

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ที่ได้รับรองจากทางแพทยสภาและสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทย โดยใน 9 เดือนแรกจะศึกษาในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป และแพทย์ประจำบ้านจะได้การเพิ่มพูนทักษะด้านการศึกษาทางคลินิก งานวิจัย การออกตรวจผู้ป่วยนอก การตรวจผู้ป่วยใน การตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน และการผ่าตัดระหว่างที่อยู่ในหลักสูตร

Resident / Medical Staff

สำหรับนักศึกษาแพทย์และเจ้าหน้าที่

Research / Publication (**หัวข้อใหญ่)

Download

Book

Title Description Download

Article

Title Description Download

Article Review

Title Description Download

เอกสารหลักสูตรต่างๆ

File Description Type Download

หลักสูตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มคว2 18-11-2020.pdf
หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน pdf ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
None pdf ดาวน์โหลด

หลักการรับบุคคลเข้ามาเป็นอาจารย์.pdf
None pdf ดาวน์โหลด

คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ 2563-2564.pdf
None pdf ดาวน์โหลด

เอกสารคำสอน โรคทางต่อมลูกหมาก กลุ่มอาการทางเดินปัสสวะส่วนล่าง.pdf
None pdf ดาวน์โหลด

ปัสสาวะปนเลือด อ.วีรยุทธ์ 2022.pdf
None pdf ดาวน์โหลด