ข่าวสารและกิจกรรม / Events & Activities

งานให้ความรู้ประชาชน หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
ก.ย. 29, 2018 - งานให้ความรู้ประชาชน หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

รายละเอียด


งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 12
ธ.ค. 1, 2018 - งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 12

รายละเอียด


งาน ROU ครั้งที่ 13: 14-15 ธันวาคม 2562
ธ.ค. 14, 2019 - งาน ROU ครั้งที่ 13: 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ
พ.ย. 27, 2019 - ประกาศสมัครรับแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

รายละเอียด


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา2564-2565
พ.ย. 18, 2020 - ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา2564-2565

รายละเอียด


ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565-2566
พ.ย. 3, 2021 -

รายละเอียด


งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 15
พ.ย. 19, 2022 - งาน Radio-Onco-Urology ครั้งที่ 15

รายละเอียด


งานให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 12
มี.ค. 19, 2023 - งานให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 12

รายละเอียด