บริการทางการแพทย์ / Clinical Services

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

ศูนย์รักษานิ่วด้วยการส่องกล้อง

ศูนย์ศัลยกรรมระบบปัสสาวะเด็ก

ตารางออกตรวจ / Service Schedule

พลโท นพ.ธนู ชูวิเชียร ออกตรวจทุกวันจันทร์
พลโท นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ออกตรวจทุกวันอังคาร
พลตรี นพ. บัณฑิต กาญจนพยัฆ ออกตรวจทุกวันจันทร์และพฤหัส
พลตรี นพ. นพพร เชยพันธุ์ ออกตรวจทุกวันอังคาร
พันเอก (พ) นพ. พูนเกียรติ เรืองโภคา ออกตรวจทุกวันจันทร์และพฤหัส
ผศ.นพ. สาธิต ศิริบุญฤทธิ์ ออกตรวจทุกวันอังคารและศุกร์
พันโท นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี ออกตรวจทุกวันศุกร์, จันทร์เว้นจันทร์, พฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดี
พันโท นพ. ศรายุทธ กาญจนธารายนต์ ออกตรวจทุกวันจันทร์, พฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดี, ศุกร์เว้นศุกร์
พันตรี นพ. วิทยา จิระอนันต์กุล ออกตรวจทุกวันจันทร์, พฤหัสบดีเว้นพฤหัสบดี, ศุกร์เว้นศุกร์
พันตรี นพ. วีรยุทธ์ วิริยะบัณฑิตกุล ออกตรวจทุกวันพฤหัส, อังคารเว้นอังคาร, ศุกร์เว้นศุกร์