ศูนย์สุขภาพชาย (Men Health Center)

พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาทุกเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย

ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจวินิจฉัย และการดูแลรักษาทุกเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชาย ซึ่งได้แก่

1. อาการของทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง (LUTS : Lower Urinary Tract Symptom) โดยใช้วิธีการตรวจวัดสมรรถภาพการปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะพลศาสตร์ (Urodynamic) และรวมถึงการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องแบบโค้งงอ (Flexible cystoscope) เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรค และการให้การรักษาที่ได้มาตรฐานโดยผู้เชี่ยวชาญ

2. ภาวะต่อมลูกหมากโต (BPH : Benign Prostate Hyperplasia) โดยการตรวจวัดขนาดของต่อมลูกหมากผ่านทางเครื่องอัลตราซาวด์ การรักษาด้วยการใช้ยาและผ่าตัดขูดต่อมลูกหมาก รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

3. ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED : Erectile Dysfunction) ซึ่งใช้วิธีการประเมินความรุนแรงของอาการด้วยแบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน สามารถให้คำปรึกษา วางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรักษาด้วยยา

4. ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหรือภาวะวัยทองในเพศชาย (AD : Androgen Deficiency) ซึ่งสามารถตรวจเลือดเพื่อดูปริมาณของฮอร์โมนเพศชาย นำไปสู่การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเพศชายเสริม