ศูนย์​การรักษานิ่วในระบบปัสสาวะ

ศูนย์​การรักษานิ่วในระบบปัสสาวะ

การรักษานิ่วในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ศูนย์สามารถทำการรักษาเกี่ยวกับนิ่วได้ทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น การรักษาโดยการใช้เครื่องสลายนิ่ว การรักษาโดยการผ่าตัด และการรักษาโดยการส่องกล้อง

การรักษานิ่วในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ศูนย์สามารถทำการรักษาเกี่ยวกับนิ่วได้ทุกรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันสามารถแบ่งเป็น การรักษาโดยการใช้เครื่องสลายนิ่ว การรักษาโดยการผ่าตัด และการรักษาโดยการส่องกล้อง เป็นต้น

การรักษาโดยการใช้เครื่องสลายนิ่ว(ESWL) ซึ่งมักใช้ในกรณีที่นิ่วมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถทำได้ที่ศูนย์ห้องสำหรับสลายนิ่วโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องนอนรพ

การรักษาโดยการใช้การส่องกล้อง ซึ่งมีทั้งการส่องกล้องผ่านทางกระเพาะปัสสาวะไปถึงท่อไตและไต(Flexible ureterorenoscopy)ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือแบบที่มีขนาดเล็กสามารถงอได้ทำให้สามารถส่องไปถึงในท่อกรวยไตด้านบนได้ นอกจากนี้ยังมีการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเจาะรูส่องกล้องจากทางด้านหลังของผู้ป่วยไปยังไตโดยตรง(Percutaneous nephrolithotomy) เพื่อนำนิ่วที่มีขนาดใหญ่ออกมา อย่างไรก็ตามการรักษาทั้งสองอย่างดังกล่าวถือเป็นการรักษาแบบใหม่(Minimal invasive technique) โดยมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการทำให้นิ่วแตก เช่น ใช้ Laser, Lithocast หรือ Ultrasonic เป็นต้น

การรักษาโดยการผ่าตัดแบบส่องกล้อง(Laparoscopic surgery) หรือ (Open surgery)ผ่าตัดแบบเปิด กรณีที่ต้องผ่าตัดนำนิ่วที่มีขนาดใหญ่มากหรือ ไตที่ไม่ทำงาน ออก