Oncologic Urology Center

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ Oncologic Urology Center

ตรวจ วินิจฉัย และรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็งอวัยวะในระบบปัสสาวะและอวัยวะหลังช่องท้อง อันได้แก่ ต่อมหมวกไต ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ อัณฑะ และอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ (Oncologic Urology Center)

ศูนย์มะเร็งศัลยกรรมระบบปัสสาวะ เป็นสาขาย่อยในหน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็งอวัยวะในระบบปัสสาวะและอวัยวะหลังช่องท้อง อันได้แก่ ต่อมหมวกไต ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ อัณฑะ และอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย

การตรวจและวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันสมัยเป็นจุดเด่นของศูนย์ เช่น การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบตรง การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะแบบโค้งงอ การส่องกล้องตรวจท่อไตแบบตรง การส่องกล้องตรวจท่อไตแบบโค้งงอ การฉีดสีระบบปัสสาวะทั้งบนและล่างพร้อมภาพถ่ายรังสี การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง และการใช้เครื่องรวมข้อมูลการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

การรักษาที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพของศูนย์คือ การผ่าตัดส่องกล้องแบบแผลเล็กเพื่อรักษามะเร็งระบบปัสสาวะและอวัยวะหลังช่องท้อง การผ่าตัดส่องกล้องตัดเนื้องอกระบบปัสสาวะและต่อมลูกหมาก และการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก