ติดต่อเรา / Contact Us

หน่วยศัลยกรรมระบบปัสสาวะ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร:02-763-3123
คลินิกนอกเวลาราชการ โทร: 02-763-9761 หรือ 09-313-55111

Campus

ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

7th Floor, Phramongkutklao Hospital, Bangkok, THAILAND